<< Wróć do listy

ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA

Gdynia jest klasycznym przykładem architektury modernistycznej, tak charakterystycznej dla lat 20-ch i 30-ych ubiegłego wieku oraz wczesnych lat powojennych. Flagowym przykładem tej architektury w Gdyni jest Gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potem siedziba m.in. Polskich Linii Oceanicznych, a obecnie niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, „gdyński okrętowiec”, położony przy ul. 10 Lutego 24 oraz budynek przy ul. 10 Maja 27/31 – „bankowiec” – dawny Dom Funduszu Emerytalnego Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyróżniającymi cechami modernizmu w architekturze są m.in. jasne elewacje, duże przeszklenia, opływowe kształty, zaokrąglone wykusze, czasem zaś bryła budynku lub jego części przypomina do złudzenia kapitański mostek na statku. Gdzie jak nie do Gdyni – uznanej za stolicę polskiego modernizmu – pasowałyby takie nawiązania. Miasto promuje cenne zabytki architektury w ramach Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, a nowoczesna architektura Gdyni często czerpie inspirację z modernistycznych tradycji miasta, przeobrażając je w nowoczesnym duchu.

_medium-Archit Modernistycz
Skip to content